In de Wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin overledenen vervoerd zouden moeten worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe vrijwel elk vervoermiddel toegestaan is. Enige uitzondering is de ambulance, deze mag alleen zieken/patiënten vervoeren.

Algemene regel

In het algemeen kan men stellen dat vervoer van een overledene in elk voertuig mag mits de openbare zeden en/of -orde en/of veiligheid niet geschaad wordt.

Bij niet natuurlijke dood

Indien er echter sprake is van een niet natuurlijke dood, dan legt de wet strenge bepalingen op: de dode mag pas worden vervoerd na toestemming van de Officier van Justitie.

Gemeentelijke verordeningen/voorschriften

Een aantal gemeentes hebben specifieke verordeningen/voorschriften met betrekking tot het vervoer van een overledene. Voor inlichtingen hierover moet men zich wenden tot het gemeentehuis.

Uitvaart te voet

Indien men de overledene zelf wil dragen c.q. te voet wil volgen naar begraafplaats of crematorium is -wanneer dit over openbaar gebied (straat, weg etc.) gebeurt- meestal toestemming van de burgemeester nodig. De gemeente zal in zo'n geval een routeplan vragen en het te verwachten aantal personen dat te voet en/of per vervoermiddel de uitvaartstoet volgt.

Toestemming kan enkel geweigerd worden op basis van openbare zeden en/of -orde en/of veiligheid. Doorgaans zal de gemeente bij specifieke bezwaren met een voorstel voor een alternatieve route komen. Immers het recht van nabestaanden om op hun eigen wijze de uitvaart uit te voeren is een groot goed.

Op de begraafplaats of op het terrein van het crematorium moeten echter de aanwijzingen van de beheerder/directeur van de begraafplaats of crematorium worden opgevolgd. Dit levert echter zelden problemen op.

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
8917 GB Leeuwarden
Nederland
058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartadressengids.nl is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief