header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer

3. 1 Principe kapitaaluitvaartverzekering

Een kapitaal uitvaartverzekering keert het gedrag van de polis uit. De hoogte van het te verzekeren bedrag wordt bepaald door de uitvaartwensen die er zijn.

Een aantal verzekeraars biedt de mogelijkheid -of doen dat automatisch- door indexering en/of winstdeling en/of rentebijschrijving het verzekerde kapitaal waardevast te houden.

Bij het afsluiten van een kapitaal uitvaartverzekering moet vrijwel altijd een eenvoudige gezondheidsverklaring worden ingevuld.

3. 2 Voordelen kapitaaluitvaartverzekering

 • De verzekerde stelt zelf vast op basis van zijn of haar wensen, hoeveel geld er nodig is voor de uitvoering van de uitvaart.

 • De nabestaanden zijn vrij om een uitvaartverzorger naar keuze in te huren voor het verzorgen van de uitvaart.

 • Vaak is het mogelijk om het verzekerde bedrag tussentijds te verhogen, hetgeen wel samengaat met een premieverhoging

 • Nabestaanden worden, door de indexering, later zelden geconfronteerd met onverwachte (hoge) kosten (bijvoorbeeld vanwege prijsverhogingen) voor hetgeen waarvoor de overledene zich heeft verzekerd.

 • Bij een aantal verzekeringen wordt premievrijstelling gegeven of reductie verleend (indien meeverzekerd) als een van de partners overlijdt of arbeidsongeschikt wordt

 • Soms gaat de verplichting tot premiebetaling ook pas in nadat een bepaalde leeftijd (± 18 jaar) is bereikt en is het kind tot het bereiken van die leeftijd 'gratis' meeverzekerd bij de ouders.

3. 3 Nadelen kapitaal uitvaartverzekering

 • De maximum leeftijd om een kapitaal-uitvaartverzekering af te kunnen sluiten is bij de meeste verzekeringsmaatschappijen tussen de 60 en 70 jaar.

 • Tussentijdse verlaging van het verzekerd bedrag is veelal een probleem.

 • Indien men tussentijds de verzekering opzegt, vindt veelal geen restitutie van verzekeringsgelden plaats.

 • Na het verstrijken van de maximale termijn van premiebetaling moet men soms per jaar een vaste bijdrage blijven betalen.

 • Indien de prijzen van verschillende diensten c.q. materialen stijgen boven de indexering e.d., zoals de laatste jaren met  grafrechten is gebeurd, kan het toch gebeuren dat nabestaanden met kosten worden geconfronteerd die zij zelf en/of uit de erfenis moeten betalen.

3. 4 Vooraf vergelijken

Hier hebben we de gemiddelde kapitaaluitvaartverzekering beschreven. Om te weten welke het beste aan jouw situatie en wensen voldoet, kun je eens kijken bij de verschillende vergelijkingssites.

3. 5 Klachtencommissie

Klachten over kapitaal-uitvaartverzekeringen kunt u indienen bij:
Kifid Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
tel.nr. 0900-3552248 (€ 0,10 minuut)
www.kifid.nl

veel geraadpleegde onderwerpen

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
7917 GB Leeuwarden
Nederland 

058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartzorgwijzer is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief