Het  bewaren of verstrooien van de as

Nadat in 1991 'de wet op de lijkbezorging' werd gewijzigd, zijn de mogelijkheden rondom de asbestemmingen verruimd. Bij het kiezen voor een asbestemming is de eerste stap de vraag of men wil bewaren of verstrooien. Die keuze hoeft niet direct gemaakt te worden. Nadat de crematie heeft plaatsgevonden, komt de as in een hermetisch afgesloten asbus en wordt bewaard in de algemene nis. Na 1 maand wordt de asbus vrijgegeven. Vervolgens bieden de meeste crematoria de mogelijkheid om zonder extra kosten deze bewaartermijn met enkele maanden te verlengen. De asbus blijft dan in de algemene nis, welke niet toegankelijk is. Deze periode biedt meer tijd om rustig na te kunnen denken over de definitieve asbestemming.
Naast de officiële plaatsen, zoals het columbarium/urnenmuur van 't crematorium of een begraafplaats, kan men de as ook thuis bewaren of op een andere gedenkplaats. 

 

Het columbarium
Op het terrein van de meeste crematoria staat een columbarium. Dit is een urnenmuur, voorzien van nissen. Hierin wordt de ineen sierurn geplaatste asbus gezet.

crematorium_daelwijck_urnenmuurDaelwijck (foto A.Wille

Naast enkele  zijn er ook dubbele nissen, bijvoorbeeld voor asbussen van een echtpaar, die kunnen of in één grote sierurn worden geplaatst of in twee aparte. De nissen worden doorgaans eerst voor 3 jaar, 5 jaar of langer verhuurd, daarna kan er in principe onbeperkt verlengd worden, indien gewenst ook per jaar.

Sluitplaten voor de nis
In plaats van een open nis, kan deze ook afgesloten worden. Zo'n sluitplaat kan transparant zijn, waardoor de urn zichtbaar blijft.

crematorium_daelwijck_sluitplaatSluitplaat Daelwijck (foto A.Wille)

Uiteraard kan de sluitplaat ook van een ander materiaal zijn- van marmer tot brons- waar een tekst en/of een afbeelding op of in aangebracht kan worden. Daarnaast kan de sluitplaat voorzien worden van een bloemenhouder.
In een afgesloten nis kan de asbus zonder sierurn worden geplaatst. Zowel een sluitplaat als een sierurn dient men zelf aan te schaffen en is eigendom van de huurder van de nis.


Urngraven of urnkelders

Een andere mogelijkheid is het huren van een urnenkelder, ook wel urngraf genoemd. Dat is echter niet bij alle crematoria mogelijk. De oppervlakte van de grond voor een urnenkelder is afhankelijk van het aantal te plaatsen asbussen/ sierurnen. Evenals bij een graf kan ook op de urnenkelder een monument worden geplaatst.


Sierurnen
De keuze op het gebied van sierurnen is groot, zowel in vorm als in materiaal: van kunststof tot graniet. In de rubriek Urnen in de Uitvaartadressengids (klik hier), kunt u een indruk krijgen van wat er zoal verkrijgbaar is op dit gebied.

 

Assieraden
Een deel van de as kan ook bewaard worden in een 'as'-sieraad. Waren het vroeger met name medaillons, inmiddels zijn er veel meer sieraden verkrijgbaar, waarin wat as bewaard kan worden. Sommige van deze sieraden zijn uitsluitend verkrijgbaar bij crematoria. Steeds vaker kan men voor assieraden ook terecht bij juweliers en edelsmeden. Om een indruk van de mogelijkheden kunt u eens kijken in de rubriek Asbestemming (klik hier) van de Uitvaartadressengids

Het verstrooien van de as
Doorgaans werd de as via het crematorium verstrooid. Dat gebeurde op speciale -door de wet toegelaten- terreinen, zoals het strooiveld op het terrein van het crematorium.
crematorium stilleweer strooiveld Strooiveld Stilleweer (foto UID)

Het Nationaal verstrooiterrein Delhuyzen bij Arnhem is een andere mogelijkheid om de as te verstrooien. Dit is een 80 ha. groot natuurgebied op de Veluwe en is toe-gankelijk voor bezoekers.
Daarnaast zijn er ook nog andere speciale verstrooiterreinen. Zo wordt door het crematorium in Groningen bijvoorbeeld ook gebruik gemaakt van de Eendenkooi te Haren.

Bij verstrooiing vanuit het crematorium kunnen nabestaanden zelf bepalen of ze wel of niet bij de verstrooiing aanwezig willen zijn. Is er sprake van een 'anonieme' verstrooiing (zonder aanwezigheid van nabestaanden) kan men achteraf op de hoogte worden gesteld van de datum waarop de verstrooiing heeft plaatsgevonden.

crematorium_groningen_gedenkbosGedenkbos Groningen (foto UID)

De verstrooiing van de as op specifieke daarvoor bedoelde terreinen gebeurt altijd door of -indien men zelf wenst te verstrooien- onder begeleiding van een medewerker van het crematorium.Bij verstrooiingen met nabestaanden kan men desgewenst na de verstrooiing het vuurvaste identiteits-steentje mee naar huis nemen.

Verstrooiing op water of in de 'ruimte'
Was het eerder alleen mogelijk te verstrooien op zee, nu kan dat ook op binnen-water en 't IJsselmeer. Daarnaast is het ook mogelijk om de as te verstrooien in de atmosfeer.
De kosten van een verstrooiing op water variëren. Zo zijn de kosten vanaf een boot lager, dan vanuit een vliegtuig. De kosten zijn hoger, als de verstrooiing wordt bijgewoond door nabestaanden. Naast verstrooien vanaf een boot of vanuit een vliegtuig kan dit tegenwoordig ook door middel van een asvuurpijl boven zee.
De verstrooiing van de as op zee vanuit een vliegtuig gebeurt altijd onder begeleiding van een medewerker van het crematorium. Vanaf een boot kan de verstrooiing, wanneer men dat wil, door de nabestaanden zelf worden gedaan.


Verstrooien op zelfgekozen plaatsen
Zoals eerder aangegeven zijn de mogelijkheden voor verstrooien sterk toegenomen. Toch mag niet overal worden verstrooid en gelden enkele voorwaarden. Zo moet voor plekken, die in particulier bezit zijn, de eigenaar toestemming verlenen. Gaat het om openbare plaatsen, dan kan het beste navraag worden gedaan bij de gemeente. In de Algemene Politie Verordening van een gemeente staat meestal beschreven waar en wanneer verstrooid mag worden.
Ondanks de vele mogelijkheden, moet u zich wel realiseren dat een privé verstrooiplek niet altijd toegankelijk is of zal blijven. Kiest u bijvoorbeeld voor de eigen tuin, dan moet u er wel rekening meehouden, dat na verhuizing u geen rechten meer kan laten gelden, zoals bezoek aan of het ongemoeid laten van de plek van verstrooiing. Dat kan trouwens ook gelden voor andere zelfgekozen plekken.

 

Terug naar Achter de schermen van een crematorium